دلایل خنده نوزاد در خواب چیست ؟

دلایل خنده نوزاد در خواب چیست ؟

از بررسی های بعمل آمده توسط پزشکان در خصوص خنده نوزاد در خواب برای همه جالب و خوشحال کننده است ولی بهتر است بدانید این خنده های نوزاد واقعی نبوده و نشانه شادی او نیست.

دلیل خنده نوزاد

خندیدن و گریه کردن نوزاد در خواب، هر دو واکنش هایی غیراکتسابی است، یعنی ما آن ها را از دیگران نمی آموزیم. هر دوی آن ها به ما کمک می کنند بتوانیم با اطرافیانمان بهتر ارتباط  برقرار کنیم، ولی خنده نوزاد، به جز برقراری ارتباط، بهترین راه حلی است که او آن را به کار می گیرد تا والدین را مجذوب خود کند.

یک رواشناس و آسیب شناس اجتماعی گفت: چشمان نوزاد به خلاء نگاه می کند چون قدرت بینایی و سیستم عصبی او هنوز کامل نیست و لبخند او نشانه ای از احساسات و شادی اش نیست.

خنده نوزاد در خواب

روانشناس و آسیب شناس اجتماعی، گفت: خندیدن بسیار دلیل خوبی است و همه  پزشکان و محققان به انجام آن تاکید دارند و خنده درمانی به خصوص در کودکان در بسیاری از کشورهای پیشرفته صورت گرفته.

وی اذعان داشت: از همان هفته اول مادران حس می کنند نوزادشان لبخند می زند ولی حقیقت آن است که او تلاش می کند تا این کار را انجام دهد.

او ادامه داد: درواقع لبخند نوزاد یک هفته ای متقارن نیست و به گوشه لب محدود شده و همراه آن چشم ها و گونه ها حرکتی انجام نمی دهند و به عبارت دیگر ماهیچه ها هنوز برای خندیدن توانمند نیستند.

این را میدانید :  راهکارهای درمان حسادت در کودکان

وی تصریح کرد: نوزاد در این سن تنها در خواب می خندد و چون در جواب نوازش یا یک حس نیست و ارتباطی به دنیای خارجی ندارد به آن لبخند دائمی گویند.

وی در ارتباط با خندیدن نوزاد ادامه داد: لبخند گوشه لب او واکنش هوش یارانه به اتفاقات اطراف نیست، همچنین چشمان او به خلاء نگاه می کند چون قدرت بینایی و سیستم عصبی او هنوز کامل نیست و لبخند او نشانه احساسات و شادی اش نیست.

وی تاکید کرد: خندیدن و گریه کردن هردو واکنش های غیراکتسابی است و به ما کمک می کنند تا با اطرافیانمان بهتر ارتباط برقرار کنیم اما خنده برای یک نوزاد به جز برقراری ارتباط  راه حلی است که برای مجذوب کردن والدین از آن استفاده می کند.