کیفیت زندگی و روابط سالمند تحت مراقبت

روابط سالمندان

روابط سالمند تحت مراقبت در صورتی که شما مجبور به انجام خدمات منزل باشید، ایجاد یک طرح مراقبت اولین قدم مهم است. همانطور که متوسط سن انسان ها در حال بالا رفتن است، احتمال این که هر یک از ما نیاز به اتخاذ یک یا چند مسئولیت برنامه پرستار سالمند را داشته باشیم افزایش می یابد. به استثنای اینکه سالمند شما شرایطی نسبی دارد که مستلزم بستری شدن یا درمان تخصصی است، خدمات پرستاری در خانه اغلب راحت و آرام تر از خدمات پرستاران بیمارستان است که یک بیمار سالخورده می تواند دریافت کند.

در حال حاضر اگر نیاز به داشتن پرستار سالمند برای والدین یا نسل پیردر خانه هستید، در اینجا برخی از ملاحظاتی که ممکن است بخواهید به عنوان یک پرستار سالمند چه اقداماتی در خصوص بهبود روابط سالمند تحت مراقبت باید انجام شود.

برنامه ریزی برای روابط سالمند

برای ارزیابی میزان کامل آماده سازی اینکه سالمند شما چه نیازهایی دارد، باید با ایجاد یک طرح پرستار سالمند از خود شروع کنید. طرح پرستار سالمند یک سند است که سابقه نیازها، اقدامات و مسئولیت ها، راه مدیریت ریسک و طرح های احتمالی را ارائه می دهد به طوری که بیماران، اعضای خانواده، مراقبین، پرستاران و دیگر متخصصان بهداشت می دانند که باید روزانه  و همچنین در رویداد بحران برای روابط سالمند تحت مراقبت چه اتقافی رخ میدهد؛ یک طرح پرستار خوب باید با مشورت با بیمار سالمند، پزشک یا اعضای خانواده تان ایجاد شود.

درک نیاز های ضروری سالمندان

با درک شرایط پزشکی مختلف برای پایه ریزی طرح پرستار شروع کنید. سالمندان اغلب با بیماری های متعدد مزمن روبرو هستند و شما باید اثر هرکدام از آنها را بر روابط سالمند تحت مراقبت درک کنید و از آنها در طول زمان برای پیشرفت طرح پرستار سالمند استفاده نمایید.با پزشک خانوادگی خود صحبت کنید و فهرستی از داروهایی را که سالمند باید روزانه مصرف کند، چگونگی اعمال آنها تهیه کنید و توجه داشته باشید تا چه موقع و چه زمانی باید برای آزمایشات یا روشهای منظم به پزشک یا بیمارستان مراجعه کنید تا به یک طرح پرستار سالمند جامع دست پیدا کنید.

این را میدانید :  5 علامت برای تشخیص زود هنگام بیماری اوتیسم

نکات تغذیه ضروری برای روابط سالمند تحت مراقبت

به هر گونه محدودیت های خاص غذایی و همچنین نیازهای مراقبت های فیزیکی توجه داشته باشید.

  • آیا سالمند به کمک پرستار سالمند نیاز دارد تا به حمام برود؟
  • آیا سالمند برای انجام کارهای ساده مانند حمام کردن، توالت، نظافت، خوردن و تحرک نیاز به کمک دارد؟
  • در صورتی که قادر به انجام این کارهاست ، آیا خانه شما مجهز به صندلی چرخدار است و آیا اصلاحاتی لازم است تا این کارها ساده تر انجام شود؟
  • آیا شما در قالب پرستار سالمند، قادر به کمک در رفع این نیازها هستید و آیا می توانید به افراد سالمند کمک کنید؟
  • حمایت احساسی و روانی

در صورتی که روابط سالمند تحت مراقبت با مشکلات ذهنی یا عاطفی همراه شده، آیا پرستار سالمند او مناسب است؟ سالمندان با شرایطی از قبیل: سالمندان امکان دارد مشکلات پیچیده ای داشته باشند و پرستار ممکن است نیازداشته باشد که برنامه های پرستار سالمندی ویژه ای را برای شرایط خود اتخاذ کند. آیا پرستار سالمند شرایط لازم را دارد؟

جالب است در ادامه بخوانید: عوامل پیرگوشی و ناشنوایی سالمند