روش حمام کردن نوزاد با آب نمک

روش حمام کردن نوزاد با آب نمک

برای نوزاد حمام کردن نوزاد با آب نمک و سپس با آب گرم، خشک کردن طفل با پارچه ملایم و پیچیدن در پوشش نرم و گرم و ایجاد حرارتی به اندازه حرارت رحم و محافظت نوزاد از هوای سرد و پاک کردن چشم ها با حریر، برای نوزاد بسیار مفید است.

حمام کردن نوزاد با آب نمک

نوزاد را با آب نمک حمام کنید

یک متخصص طب سنتی، روش حمام کردن نوزاد از دیدگاه طب سنتی را تشریح کرد وی درباره تدابیر کلی اطفال در بدو تولد از دیدگاه طب سنتی اظهار داشت: در ابتدا تولد اطفال، پاشیدن نمک طعام سائیده شده بر تمام بدن طفل به جز چشم و دهان و گوش مفید است.  همچنین وی درباره روش حمام کردن طفل گفت: سینه طفل بر دست چپ قرار داده شود و با دست راست بدن نوزاد شستشو شود. همچنین، پرهیز از ورود آب به چشم، گوش، بینی، دهان و انجام ماساژ بعد از خشک کردن، بهترین روش حمام کردن نوزاد است.

دستیار تخصصی طب سنتی ایران درباره علت شستشوی طفل به این شیوه در حمام افزود: این روش به دلیل مراقبت از شکم نوزاد و مانع شدن ورود آب به چشم، گوش، دهان و بینی نوزاد است.

 شستشوی نوزاد

او در درباره تدابیر بعد از شستشوی طفل ادامه داد: قرار دادن طفل در جای گرم، غلطاندن بر شکم و پشت، مالیدن اعضای بدن کودک، مالیدن دست بر شکم و مثانه برای خارج شدن ادرار به علت ضعف قوه دافعه، از تدابیر بعد از شست و شوی نوزاد است.

این را میدانید :  علائم روان پریشی در بزرگسالان

همچنین او درباره مراقبت های کلی از نوزاد عنوان کرد: محل قرار گیری نوزاد در روشنایی معتدل و در امان بودن از صداهای بلند، مراقبت از نگاه به بالای سر یا پهلو که احتمال بروز دو بینی را افزایش می دهد و همچنین مراقبت سر نوزاد از هوای سرد بسیار مهم است.

این دستیار تخصصی طب سنتی اضافه کرد: حمام کردن روزانه یکبار تا 40 روز در حمام معتدل با آب نیم گرم و روغن مالی بعد از حمام در دختران تا دو ماه با روغن بنفشه و بادام و در پسران تا 4 ماه با روغن گاو و پیه تازه از مراقبت های کلی نوزاد در بدو تولد است.

ایشان همچنان درباره روش قرار دادن نوزاد در گهواره خاطر نشان کرد: پیش از غذا، نوزاد را در گهواره قرار داده شود و تکان های تند صورت پذیرد و بعد از غذا تکان های ملایم و خوابانیدن نوزاد باید انجام شود، در حالی که سر بالاتر از بدن باشد که این موارد از روش های صحیح خواباندن نوزاد در گهواره است.