سالمند کیست؟ (بخش سوم)

تعریف دوران سالمندی

دوران سالمندی که ما آن را سنین بالای 60 سالگی برای سالمند تعریف می کنیم، دارای بعضی خصوصیات جسمی، اجتماعی و روانی است که عبارتند از:

کاهش نسبی قوای جسمی به صورتی که با افزایس سن، نیروهای جسمی فرد به نسبت رو به کم شدن می گذارد، احساس تنهایی، خصوصا در مواردی که فرد شاهد از دست دادن یکی از دوستان، بستگان و هم سن و سالان و افراد همدوره خویش است، در نتیجه هر روز بیش از پیش احساس تنهایی به او دست می دهد.

ویژگی های دوران سالمندی

پذیرفتن شرایط  دوره سالمندی در میان افراد مختلف و با فرهنگ های مختلف تفاوت دارد، برخی به مرور از مشارکت در زندگی اجتماعی کناره می گیرند و در مقابل، جامعه نیز آنها را به کنار می زند به طوری که امکان دارد دچار نوعی احساس بیهودگی و افسردگی شوند. بعضی با نقش های جدیدی که مطابق با وضعیت آنهاست این دوره را به دوره ای نسبتاً فعال و رضایت بخش بدل می سازند.

بازنشستگی و دور شدن از موقعیت های شغلی گذشته که موجب کم شدن مسئولیت های مربوط با شغل و در نتیجه کاستن ارتباطات اجتماعی شخص را به همراه دارد.

برنامه ریزی درست و استفاده از وجود سالمندان و تجربیات آنها، هم تنهایی آنان را برطرف می کند و احساس هرز و پوچ بودن را در آنها از بین می برد و هم منبعی مفید و ارزشمند از معلومات و تجربیات را در اختیار جوانان نسل بعد قرار می دهد. به هر حال علاوه بر خصوصیات فردی، شرایط اجتماعی و به ویژه شرایط خانوادگی شخص سالمند هم بسیار مهم است. شرایط مناسب خانواده و جامعه می تواند شخص را به سوی پذیرش وضعیت جدید سوق دهد و شرایط نامناسب خانواده و جامعه می تواند او را منزوی و تنها کند. به علاوه میزان سلامت جسمی شخص سالمند در این مرحله از زندگی، عاملی مهم در وضعیت زندگی اجتماعی اوست، چرا که برای هر نوع مشارکت اجتماعی در مورد سالمندان، ابتدا میزان سلامت آنها مطرح می باشد.

این را میدانید :  مدفوع سبز نوزاد نشانه چیست؟ (بخش اول)

نظریه پیر شدن سلولی در دوران سالمندی

طبق این نظریه پیر شدن در اثر مرگ رو به افزایش سلول های بدن حادث می شود؛ البته قابل ذکر است که مرگ سلول ها می تواند دلایل متعددی داشته باشد.

نظریه توارثی

طبق این نظریه مسئله توارث در طول عمر، عامل مهمی محسوب می شود. یعنی سن مرگ والدین و اجداد، صرف نظر از موارد مرگ در اثر سوانح، معیاری است برای تعیین طول عمر فرزندان.

alt-img-1353

 

نظریه فرسودگی و سالمندی

نظریه زمان را عامل فرسودگی می داند و اعتقاد دارد که بخش های مختلف بدن به مرور زمان صرفاً فرسوده می شوند.

نظریه نقصان دستگاه ایمنی

طی گذشت زمان، دستگاه ایمنی بدن، کارآیی خود را از دست می دهد، نتیجه آن که مکانیسم های دفاعی بدن افراد سالمند کاهش پیدا می کند، زودتر از دیگران تسلیم بیماری می شوند. به علاوه سیستم دفاعی بدن ممکن است نتواند قسمت های سالم ارگانیسم را از مهاجمین خارجی تمیز دهد و علیه قسمت های کماکان سالم وارد عمل شود، گویی اینها مهاجمین خارجی اند. این نقصان دستگاه ایمنی، بعضی از امراض مهلک و بعضی از استحاله ها را توجیه می کند.

نظریه مواد زاید

زندگی، تولید و دفع مواد زاید را از طریق فرایندهای عادی پیش می آورد. بعضی از نظریه پردازان بر این باورند که سالمندی با کاهش قابلیت دفع همراه است و این نه تنها فعالیت عادی سلولی، بلکه فرایند تصفیه را نیز مختل می کند. مسئله سالخوردگی جمعیت عمیقاً در اوضاع اجتماعی و اقتصادی یک منطقه تأثیر می گذارد، که نمونه بارز آن مسئله بازنشستگی و فراهم ساختن موجبات تأمین اجتماعی و تجهیزات مراکز درمانی است.

این را میدانید :  علت های عدم تمرکز دانش آموز در کلاس

سالمندی جمعیت موجب می شود تا دو مسئله اساسی یعنی تأمین رفاه اجتماعی و تهیه مسکن برای آنها مورد توجه قرار گیرد. همچنین مسئله پرستاری و نگهداری از سالمند نیز موضوع دیگری است بسیار حائز اهمیت می باشد. سیستم بازنشستگی براساس پرداخت میزان معینی پول، مدتهاست که ارزش خود را از دست داده است، بخاطر اینکه علاوه بر کم شدن ارزش پول و ناچیز بودن حقوق بازنشستگی، مشکل سالمندان تنها جنبه مادی ندارد، چه اینها اگر پول و درآمد کافی هم داشته باشند به جهت اقتضای سن نمی توانند به تنهایی وسایل آرامش خود را فراهم سازند و از این رو بازنشستگی فردی بنا به صورت تهیه و تأمین وسایل آسایش جمعی اشخاص بازنشسته تغییر شکل دهد.

نظریه تغییرات سیستم غدد داخلی

عده ای از محققان دگرگونی های نظام غدد داخلی را یکی از عوامل اصلی پیر شدن می دانند. البته هنوز کاملا مشخص نشده که تغییرات غدد داخلی علت پیر شدن است یا معلول آن.

«ادامه دارد…»

سالمند کیست (بخش دوم)

سالمند کیست (بخش اول)

سالمند کیست (بخش چهارم)