مددکار اجتماعی کیست؟ (قسمت دوم)

مددکار اجتماعی فردی

مددکار اجتماعی فردی ، شخصی است که مراجع او ، فرد و خانواده اوست. این فرد می تواند از هر طبقه اجتماعی، گروه سنی و جنسی، ساکن شهر یا روستا باشد و شخصاً برای دریافت کمک به مددکار اجتماعی مراجعه کرده یا توسط فرد یا سازمانی به مددکار اجتماعی ارجاع شده باشد. این که در این روش مراجع، فرد و خانواده است به دلیل ارتباط نزدیکی است که میان فرد و خانواده خود حاکم است و عمدتاً بسیاری از مشکلات جوانان و نوجوانان ریشه در خانواده دارد. به طور مثال دختری که از خانه فرار می کند و سپس توسط مقامات قضایی به مددکار اجتماعی ارجاع داده می شود بدون در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی فرد، بعید می باشد که مددکار اجتماعی قادر به حل مسائل موجود باشد.

خصوصیات و ماهیت مشکل: در زمان مراجعه مددجو مشکل به گونه ای برای او حاد شده است که قادر به هماهنگی و انجام نقش‌ های خود نخواهد بود. در واقع در مددکاراجتماعی مشکل چیزی است که عملکرد و نقش اجتماعی فرد را دچار اختلال سازد. امکان دارد این مشکل ناشناخته، شناخته شده و یا در اولویت نبودن برای مراجع باشد.

مکان فعالیت مددکاران فردی

در کار با فرد، محل کار مددکار اجتماعی عمدتاً موسساتی است که عملکرد آنها در چارچوب مشکلات فردی است. مثلاً بیمارستان ها زندانها پرورشگاه ها کانون های اصلاح و تربیت مجموعه‌ ای خدمات حمایتی و توانبخشی.

مددکاران فردی با کمک مراجع، مشکل را شناسایی و درصدد رفع آن تلاش می کنند و فرد را به زندگی مستقل هدایت می کنند. در این روش مددکاران اجتماعی بطور مستقیم با فرد و بدون واسطه ارتباط برقرار می کنند که با ارائه مشاوره، اتصال مراجعین به ارائه دهندگان خدمات و توانمند ساختن مراجعان برای برآورده ساختن نیازهای خود، به مشکلات آنها از جمله فقر، اعتیاد، بیماری های روانی کمک می کنند.

مددکار اجتماعی

مددکار اجتماعی گروهی

کار با گروه، که خدمات حرفه ای را از روش گروه های دارای مشکل و با استفاده از خاصیت گروه به اعضای گروه ارائه می کند.

این را میدانید :  خودباوری کودکان و تقویت روش هایی برای تقویت خوشحالی آنها

هدف: هدف اصلی از فعالیت های گروهی رشد اجتماعی، عقلانی، عاطفی و شکوفا ساختن استعدادهای نهفته انسانی است و تلاش های گروهی راهی است برای رسیدن به این هدف.

مراجع: در این روش مراجع اعضای یک گروه می باشد و شامل کسانی می شود که دارای هدف یا هدف های مشترک باشند که طی شرایطی به عضویت گروه درآمده اند و مقررات گروه را پذیرفته اند. مانند گروه افراد دارای اعتیاد.

خصوصیات و ماهیت مشکل: در مددکار گروهی مشکل می تواند درخصوص اقتصادی اجتماعی فرهنگی بهداشتی باشد افرادی که در گروه عضو هستند در مشکل یا مشکلاتی با دیگر اعضای گروه همسان هستند مانند گروه خانواده ی معتادین بهبود یافته. ددکاران اجتماعی از روش تشکیل این گروه ها علاوه بر انتقال اطلاعات لازم، از طریق مبادله تجارب خانواده ها با یکدیگر پاسخ بسیاری از سوالات را توسط خود اعضای گروه و هدایت هایی که می کنند پیدا می نمایند.

مکان فعالیت مددکار اجتماعی

در این روش محل کار مددکار اجتماعی سازمان یا موسسه ای است که یک یا چند وظیفه خدمات اجتماعی و رفاهی را عهده دار است.

معمولا مددکار اجتماعی، سه نوع گروه تشکیل می دهد:

گروه های آموزشی: معمولاً به صورت سخنرانی می باشد و در آن بیشتر مددکار اجتماعی سخن می گوید و برای آدمهایی است که خوب گوش می دهند مانند: میانسالان

گروه های فعالیت: معمولاً برای کودکان و نوجوانان بیشتر استفاده می شود مانند کارگروهی در کلاس فعالیت‌های ورزشی

گروه وظیفه مدار: گروهی است که وظایفی به مراجعان داده می شود و افراد چه درون گروه چه بیرون از گروه، باید وظایف خود را انجام دهند. این گروه ها معمولا برای افراد آسیب دیده مثل افراد دارای اعتیاد برگزار می شود.

این را میدانید :  مددکار اجتماعی کیست؟ (قسمت اول)

مددکار جامعه ای

مددکار جامعه ای عبارت است از فعالیتی منظم و هدفمند که با گردآوری امکانات مادی و معنوی و جلب مشارکت های مردم در جهت حل معضلات اجتماعی در جوامع شهری و روستایی صورت می گیرد.

هدف: رفع نیاز های جمعی یا مشکلات اجتماعی

مراجع: در این روش فرد مورد نظر، کل جامعه است به عبارتی دیگر مراجع در مددکار جامعه ای مردمی هستند که نیاز مشترکی دارند که رفع آن نسبتاً عمومیت دارد و اگر در جریان آن به فرد یا گروهی خدماتی ارائه شود بخاطر جامعه است.

خصوصیت و ماهیت مشکل: در این روش مشکل ابعاد گسترده و عمومی دارد که متوجه نظام‌ های مراجعه می شود مثل بهداشت و درمان، اقتصاد، آموزش و پرورش، وسایل ارتباط جمعی، آسیب های اجتماعی مانند فحشا و اعتیاد، قاچاق، خودکشی، تکدی و ولگردی و…

مکان فعالیت مددکار اجتماعی: محل کار مددکار اجتماعی موسسه یا سازمان است اما فعالیت هایی در سطح اجتماع انجام می دهد. به طور کلی از لحاظ عمل از دو روش دیگر وسیعتر و مکان فعالیت او بیشتر در بین مردم و درون جامعه می باشد. کار با جامعه یک زمینه فوق العاده وسیع و متنوع است که به صورت غیر مستقیم انجام می شود. بعضی از مددکاران اجتماعی که خواهان تغییر قوانین ارتقای عدالت اجتماعی هستند تصمیم می گیرند که با جوامع، سازمان‌ ها و دولت‌ ها کار کنند. اقداماتی از قبیل حمایت اقشار آسیب پذیر، مبارزه برای پایان دادن به نابرابری ها و بی عدالتی ها در جامعه، ایجاد سیاست، مدیریت موسسات رفاهی، تحقیقات در زمینه رفاه اجتماعی و اقدام اجتماعی صورت می دهند.

این را میدانید :  علت زیاد دستشویی رفتن چیست؟ (بخش سوم)

مددکار اجتماعی (قسمت اول)

مددکار اجتماعی (قسمت سوم)