سالمند کیست؟ (بخش سوم)

تعریف دوران سالمندی دوران سالمندی که ما آن را سنین بالای 60 سالگی برای سالمند تعریف می کنیم، دارای بعضی […]