بیماری پروانه ای در کودکان چیست؟ (بخش اول)

علائمی که از بیماری پروانه ای در کودکان خبر می دهد! بیماری eb یا بیماری پروانه ای موجب تاول های […]