نکات ضروری در خصوص نگهداری از سالمند در منزل

 نگهداری از سالمند در منزل ضایعات مغزی، دردهای جسمانی، محدودیت بینایی شنوای، استروک (حمله قلبی) و زندگی تنها یکی از […]