مراقبت های پرستاری از بیماران دارای سوند ادراری

سوند ادراری چیست؟ سوند ادراری یا کاتتر ادراری ٬ لوله باریک توخالی و انعطاف‌ پذیری است که برای جمع ‌آوری […]