سوند ادراری

سوند ادراری اهداف سوندگذاری چیست؟ سوند ادراری یا کاتتر ادراری ٬ لوله باریک توخالی و انعطاف‌ پذیری است که برای […]