سوند معده چیست؟

سوند معده چیست؟ لوله ای است برای رساندن مواد غذایی در زمانی که بیمار توانایی خوردن و آشامیدن مواد غذایی […]