بیماری روزئولا در نوزادان

بیماری روزئولا چیست؟ روزئولا یک بیماری مسری عفونی خفیف است که از طریق ویروس هرپس بوجود می آید. این بیماری […]