معلولیت چیست؟ طبقه بندی انواع معلولیت (بخش دوم)

 معلولیت قطع قضو افراد مبتلا به ضایعات و اختلالات جسمی در این دسته هستند. از شایع ترین معلولیت های جسمی […]