توانبخشی چیست و تعریف انواع آن؟ (بخش اول)

توانبخشی چیست؟ توانبخشی با تمرکز به بازتوانی شخص جهت بالا رفتن کیفیت زندگی فرد می پردازد. می توان گفت توان […]